DDS-regio geselecteerd als testgebied energieneutraliteit

13 december 2023

Berlare, Wichelen en de bedrijfssite van DDS en Verko vormen samen één van de 6 Europese testgebieden die VUB Brussel wil omvormen tot een energieneutrale regio. Dat is een regio die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het onderzoek kadert in een grootschalig project waarin Europa 20 miljoen euro pompt.

Uniek in België

Vraag en aanbod van energie beter op elkaar afstemmen en zo tekorten en overschotten vermijden. Dat is het uitgangspunt van het grootschalige en internationale project Reformers. Op 6 Europese locaties, waarvan slechts één in België, zal de Vrije Universiteit Brussel de volgende 5 jaren baanbrekend onderzoek en testcases uitvoeren naar energieneutrale gebieden (energy valleys). Voor dit hele project maakt Europa 20 miljoen euro vrij.

De energievalleien bieden de mogelijkheid voor proefondervindelijke testen. Hoe kunnen we de energiezekerheid vergroten en gelijktijdig de groene transitie in Europa versnellen? Dit alles met focus op meer groene energieproductie, meer diversificatie van onze energievoorziening en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

Thierry Coosemans, VUB-professor elektro- en energietechniek

Testgebied met potentieel

testgebied energieneturaliteit

Berlare, Wichelen en onze bedrijfssite vormen samen één van die testvalleien. En daar is een goede reden voor. Op de site van DDS en Verko streven we ernaar om zoveel mogelijk verbruik te halen uit onze hernieuwbare productiebronnen. Het energiepark telt bijna 15.000 zonnepanelen. Die produceren voldoende elektriciteit om 800 woningen van stroom te voorzien. Met de capaciteit van de warmtekrachtkoppeling erbij kunnen we jaarlijks 1.600 gezinnen voorzien van elektriciteit.

We hebben ook heel wat expertise over klimaat en energie in huis. Met het innovatieve klimaatproject Gedeelde energie is dubbele energie ondersteunen we ondernemingen en lokale besturen (oa. Wichelen) bij het delen van hernieuwbare energie in energiegemeenschappen.

Andere Europese testgebieden

Een team van experten is momenteel druk bezig met de inrichting van een voorbeeldsite op een bedrijventerrein in het Nederlandse Alkmaar. Met de vergaarde kennis en expertise kunnen de onderzoekers verder aan de slag om via testcases de Belgische energy valley te ontwikkelen tot een robuuste en zelfvoorzienende energieneutrale regio. De andere testgebieden bevinden zich in Griekenland, Polen, Spanje, Oostenrijk en Nederland.