Dienstverlenende Vereniging DDS

Geopark Schelde Delta luchtfoto

Wie zijn we

De manier waarop we wonen, werken en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. Ook in de 8 gemeenten van ons werkingsgebied: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Deze prachtige regio, doorsneden door Dender, Durme en Schelde, geven wij met DDS mee vorm. We bundelen onze krachten met de 8 lokale besturen. Door kennis te delen, samen te werken en nieuwe ideeën en projecten te realiseren, bouwen we stap voor stap aan een betere toekomst.

We overleggen, plannen en organiseren: samen zijn we streekregisseurs.

Zo brengen we morgen dichterbij.

Ons werkingsgebied

Streekregisseurs

Als dienstverlenende vereniging ondersteunen wij de 8 aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun lokale bestuurstaken. We werken samen aan betere ruimtelijke ordening, efficiënte mobiliteit, duurzame oplossingen voor energie en klimaat, betaalbare woningen, en nog véél meer.

Een duurzame, leefbare en welvarende toekomst voor onze regio? Die begint hier.

Onze missie en visie