Onze dienstverlening
aan gemeenten

Dienstverlening bouwcoördinatie DDS Streekregisseurs

Kennis delen begint hier

Een spetterende toekomst voor alle inwoners van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Hamme, Wichelen, Wetteren en Zele, daar gaan wij voor. Samen met de lokale besturen denken en plannen we samen vooruit. Als gemeente, maar ook als cluster van gemeenten, kan je rekenen op ons team van deskundigen voor samenwerking, ondersteuning en expertise.

Ruimtelijke planning

Toekomstbestendige ruimte plannen is een grote uitdaging. Daarom kan je als stad of gemeente rekenen op ons team. We zoeken samen duurzame oplossingen voor jouw noden in alle fasen van ontwerp: beleid, planning en uitwerking.

Klimaat en energie

Een groene, leefbare regio vraagt een krachtig energie- en klimaatbeleid. Als stad of gemeente kan je meewerken aan verschillende initiatieven hierrond. Of je kan onze klimaat- en energiecoördinator aanspreken voor ondersteuning en samenwerking op maat.

Mobiliteit

Vlotte bereikbaarheid en groene wagenparken vormen de basis van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Als gemeente of stad kan je instappen in meerdere initiatieven. Maar je kan bij ons ook terecht voor zowel lokale als regionale mobiliteitsstudies en vervoersplanning.

Handhaving

Burgers volgen de letter van de wet niet altijd even nauwkeurig op. Soms is het nodig om te handhaven en preventief op te treden. Voor bepaalde aspecten van je handhavingsbeleid kan je als stad of gemeente rekenen op de expertise van ons team.

Projectregie

Wij zijn streekregisseurs, maar ook deskundige projectregisseurs. Onze experts begeleiden de complexe bouwprojecten van je stad of gemeente van bij de ontwikkeling van een visie tot aan de oplevering.

Landmeetkunde

Als stad of gemeente kan je een beroep doen op onze landmeter-expert. Hij ondersteunt je bij opmetingen, plaatsbeschrijvingen, schattingen en heel wat andere activiteiten die te maken hebben met landmeetkunde.

Bouwcoördinatie

Onze bouwcoördinator neemt de opvolging van jouw bouwproject voor jou uit handen. Hij fungeert als centraal aanspreekpunt tussen alle betrokken partijen. Daarbij verliest hij nooit de belangen van jouw stad of gemeente uit het oog.

Ontwerp infrastructuur

Onvoldoende tijd of kennis om je verouderde infrastructuur aan te pakken? Ons team ontwerpt samen met jouw stad of gemeente nieuwe wegenis, parkings en riolering. Ook voor omgevingsaanleg en herstellingen kan je bij ons terecht.

Wonen

Duurzaam en betaalbaar wonen in eigen streek moet voor alle inwoners een haalbare kaart zijn. Wij ondersteunen jou als stad of gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van een woonbeleid en een woon- en energieloket. Kwalitatief wonen staat daarbij centraal.

Werk en sociale economie

Met de financiële steun van Europa en Vlaanderen start het partnerschap B-OOST Scheldeland de komende 6 jaren begeleidingstrajecten op voor personen met problemen op meerdere levensdomeinen.