Luchtfoto regio Hamme DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Handhaving

Handhaving DDS Streekregisseurs

Een leefbare regio begint hier

Onze overheid voorziet regels rond ruimtelijke ordening, milieu, onroerend erfgoed, enzovoort.

Om voor iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft een aangename omgeving te garanderen, moeten we erop toezien dat deze regels worden nageleefd. Want dat voorkomt onaanvaardbare overlast en hinder.

Daarom bouwen wij momenteel een handhavingscel uit. Als gemeente kan je rekenen op onze expertise bij de uitrol en uitvoering van handhavingstaken in diverse domeinen.

Handhaving ruimtelijke ordening

Via ‘handhaving ruimtelijke ordening’ bieden we het sluitstuk voor het gemeentelijke omgevingsbeleid, naast ruimtelijke planning en vergunningsverlening. De omgevingsregels en de verleende omgevingsvergunningen moeten immers nageleefd worden. Als gemeente kan je met ons samenwerken voor:

  • beleid: opmaak, evaluatie en bijsturing van een handhavingsplan ruimtelijke ordening met de daarbij horende handhavingsprioriteiten.
  • uitvoering: optreden als ‘verbalisant ruimtelijke ordening’ en ‘intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur’ om bv. raadgevingen en aanmaningen te geven, processen-verbaal van vaststelling op te stellen, gerechtelijke of bestuurlijke maatregelen te initiëren en/of op te volgen of minnelijke schikkingen aan te gaan.

Met de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele slaan we de handen in elkaar voor een intergemeentelijk handhavingsplan ruimtelijke ordening met intergemeentelijke  handhavingsprioriteiten. We treden op als ‘verbalisant ruimtelijke ordening’ en ‘intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur’ voor de uitvoering van het plan.

 

Beperkte snelheidsovertredingen (GAS-5)

Beperkte snelheidsovertredingen kunnen gemeentelijk gesanctioneerd worden met administratieve geldboetes. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om jouw gemeente bij te staan met de opstart van een GAS-5-verhaal.

Cel Handhaving Ruimtelijke Ordening DDS

Cel handhaving