Infrastructuurontwerp DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Infrastructuurontwerp

Infrastructuurontwerp DDS Streekregisseurs

Eigentijds wonen en werken begint hier

Een hedendaagse infrastructuur kan zorgen voor meer groen, vlotte en veilige verplaatsingen voor alle weggebruikers en efficiënt ruimtegebruik. Daar willen wij als streekregisseurs volop voor gaan.

Maar infrastructuurprojecten kunnen behoorlijk complex zijn. Niet alleen omwille van het ontwerp en de aanleg zelf, maar ook door de interactie met de omgeving en haar specifieke kenmerken.

Daarom kan je als gemeente voor het ontwerp en de aanleg van bestaande of nieuwe infrastructuur een beroep doen op de expertise van onze infrastructuurontwerper.

Wij benaderen jouw infrastructuurdoelen vanuit een interdisciplinaire invalshoek. We houden daarbij rekening met de wisselwerking tussen wat wenselijk is vanuit de samenleving, de eigenheid van de site, innoverende technieken, duurzaamheid, ecologie, veiligheid en haalbaarheid. Indien nodig werken we nauw samen met onze collega’s van ruimtelijke ordening, landmeetkunde,  projectregie, bouwcoördinatie en mobiliteit.

Infrastructuurontwerp DDS Streekregisseurs

Geert Van Steenberghe

Infrastructuurontwerper

e: geert.vansteenberghe@dds-streekregisseurs.be
t: 052 69 18 20