Elektrische installatie
Klimaat en energie

Eerste Hulp bij Energiegemeenschappen

Zonnepanelen in de zon

Een energiegemeenschap opstarten begint hier

Heb je ideeën over energieprojecten met burgers, scholen, bedrijven of je lokaal bestuur? Wil je graag zonne-energie delen met anderen, maar weet je niet waar te beginnen? Dan is er Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen.

Samen bekijken we de mogelijkheden en helpen we je verder op weg. De ondersteuning kan van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard zijn. Afhankelijk van jouw behoefte.

Heb je een idee of wil je actie ondernemen? Meld je aan

Eerste Hulp bij Energiegemeenschappen

Een energiegemeenschap is gericht op duurzame oplossingen rond energiedelen, energieopslag, oplaaddiensten, elektrische mobiliteit, energiebesparing of energie-efficiëntie.

 

Doel

 • De productie van hernieuwbare energie opdrijven om het klimaat te helpen
 • Door lokaal samen te werken energie voordeliger en toegankelijker maken voor iedereen, ook kwetsbare doelgroepen

 

Voor wie?

 • Lokale besturen, OCMW’s en energiehuizen
 • Kmo’s
 • Scholen, zorginstellingen, verenigingen
 • Coöperaties, Verenigingen van Mede-Eigenaars, burgers …

 

Ondersteuning

Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen biedt begeleiding op jouw maat om knelpunten van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard te verhelpen. Heel wat projecten komen in aanmerking. Enkele voorbeelden:

 • Energie delen door zonnepanelen te installeren op appartementsgebouwen
 • Zonne-energie inzetten voor laadinfrastructuur en gedeelde elektrische voertuigen
 • Delen van laadpalen met burgers, met of zonder betrokkenheid van stad of gemeente
 • Zonnepanelen op publieke gebouwen om de opgewekte energie te delen of gedeelde elektrische mobiliteit aan te bieden
 • Projecten die zowel energie-efficiëntie als inclusiviteit nastreven (renovaties, verwarming, verbruik …)
 • Projecten rond collectieve warmteproductie of het benutten van restwarmte via een collectief warmtenet
Elektrische auto opladen Eerste Hulp Bij Energiegemeesnchappen

Heb je een idee of wil je actie ondernemen?

Belangrijk instrument in Lokaal Energie- en Klimaatpact

Dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn steden en gemeenten een belangrijke motor in de energie- en klimaattransitie. Meteen de reden waarom de Vlaamse overheid via het Agentschap Binnenlands Bestuur de streekintercommunales en energiehuizen inschakelde voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen.

De aanvragen voor ondersteuning worden centraal beheerd, maar de begeleiding gebeurt in je eigen regio via je streekintercommunale of energiehuis. De 12 partners werken heel nauw samen om kennis en expertise te delen zodat sterke projecten kunnen worden opgeschaald en elders gekopieerd. Het partnerschap wordt gecoördineerd door intercommunale Leiedal en Vlinter (VVSG). De Vlaamse regering voorziet een werkingsbudget van in totaal 3 miljoen euro voor 3 jaar vanaf 2024.

De partners zijn DDS Streekregisseurs, Agentschap Binnenlands Bestuur, Energiehuis Limburg, Haviland, IGEAN, IGEMO, Interleuven, Interwaas, IOK, Leiedal, SOLVA, Veneco, Vlinter (VVSG) en WVI.

Nieuws

Logostrip met partners Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen