Landmeetkunde DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Landmeetkunde

Landmeter DDS

Deskundige metingen beginnen hier

Een streek waarin het aangenaam is om te werken, wonen en ondernemen, daar gaan wij voor. Een goede ruimtelijke ordening is een belangrijke manier om dat te realiseren. Want zo krijgen we vlotte mobiliteit, groene zones, toffe recreatiemogelijkheden, aantrekkelijke industriezones en onweerstaanbare woonkernen.

Om dit alles professioneel en juridisch sluitend waar te maken, hebben we een landmeter-expert in dienst.

Je kan terecht bij onze landmeter-expert voor

  • afpalingen van percelen
  • de opmaak van rooilijnplannen
  • het wijzigen van buurt- en gemeentewegen
  • het opmeten van de bestaande toestand van terreinen
  • andere landmeetkundige opdrachten

Omdat onze landmeter-expert ook volop projecten in eigen beheer uitvoert, is het momenteel niet mogelijk deze dienstverlening op grote schaal aan te bieden. We hopen in de toekomst onze service te kunnen uitbreiden. Intussen staat vragen natuurlijk vrij.

Landmeter-expert DDS

Joris Maervoet

Landmeter-expert

e: joris.maervoet@dds-streekregisseurs.be
t: 052 25 18 33