Dienstverlening aan gemeenten

Mobiliteit

Oplader elektrische wagenaankoopcentrale duurzame voertuigen

De groene mobiliteit van morgen begint hier

Als streekregisseurs vinden wij het belangrijk dat iedereen in onze regio aangenaam kan wonen, werken en ondernemen. Niet te onderschatten voorwaarden daarvoor zijn een groene omgeving, schone lucht en ontspannen verplaatsingen. Vlotte bereikbaarheid en groene wagenparken vormen dan ook de basis van ons mobiliteitsbeleid.

Als gemeente kan je instappen in enkele toekomstgerichte initiatieven. Maar je kan bij ons ook terecht voor zowel lokale als regionale mobiliteitsstudies en vervoersplanning.

Share 4 Mobility

Share 4 Mobility is een autodeelplatform met 100% elektrische wagens. We faciliteren dit systeem voor de 8 lokale besturen uit ons werkingsgebied. Zo kan je als gemeente of stad efficiënt deelwagens aanbieden aan je burgers en/of personeelsleden.

Autodelen heeft talloze voordelen, zowel voor burgers als werknemers. Niet alleen financieel en op het vlak van administratie, maar ook voor het milieu en de ruimtelijke ordening. Met schonere lucht, vlottere verplaatsingen, minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groene zones tot gevolg.

 

Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Een groener wagenpark is een actiepunt in de klimaatplannen van veel lokale overheden. Via het platform gestroomd.be kan je dit doel makkelijker en goedkoper realiseren.

Als gemeente, stad, OCMW, brandweerzone, politiezone of onderwijsinstelling kan je kiezen uit een aanbod van 108 verschillende voertuigen. Ze rijden allemaal elektrisch of op CNG. Opties zoals zwaailichten of kranen in een laadbak zijn mogelijk op maat. Indien gewenst krijg je advies van een gespecialiseerde medewerker.

I.s.m. met Veneco, Interwaas, Leiedal, Haviland, Igean, IOK, Solva, Interleuven, WVI en Igemo.

Nathan Van Wouwe deskundige mobiliteit DDS

Nathan Van Wouwe

Klimaatcoördinator

e: nathan.vanwouwe@dds-streekregisseurs.be
t: 052 69 18 53