Projectregie DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Projectregie

Projectregie DDS Streekregisseurs

Innoveren begint hier

Een verouderd complex omvormen tot moderne sport- en recreatiezone? Een leegstaand pand renoveren en moderniseren? Een school laten aansluiten bij groene zone en speelinfrastructuur?

Voor alle projecten van je gemeente die de leefbaarheid van de regio verbeteren, kan je een beroep doen op onze projectregisseur.

Je kan terecht bij onze projectregisseur voor

  • projectanalyses
  • voorstudies
  • visieplannen
  • renovaties/moderniseringen
  • herbestemmingsvisies
  • programma- en locatiebepalingen
  • projectmanagement

We combineren de eigenheid en/of erfgoedwaarde van jouw oorspronkelijke site met vernieuwende inzichten, zoals blauw-groene dooradering, hernieuwbare energiebronnen, mobiliteitstroeven en vergroening. Indien nodig werken we daarbij nauw samen met onze collega’s van ruimtelijke ordening, landmeetkundebouwcoördinatie, infrastructuurontwerp en mobiliteit.

Nieuws

Peter Van Vooren DDS Streekregisseurs

Peter Van Vooren

Projectregisseur

e: peter.vanvooren@dds-streekregisseurs.be
t: 052 69 18 51