Ruimtelijke ordening DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning DDS Streekregisseurs

Een toekomstgerichte visie begint hier

De klimaatverandering, het toenemende verkeer en de schaarse open ruimte maken dat we soepel moeten inspelen op veranderende noden en uitdagingen in onze omgeving.

Als streekregisseurs vinden wij het belangrijk dat iedereen aangenaam kan wonen, werken en ondernemen in eigen streek.

Daarom kan jouw lokaal bestuur bouwen op onze expertise om jouw ruimte in te delen en te beheren volgens de hedendaagse normen en behoeften.

Bij ons team ruimtelijke ordening kan je als gemeente terecht voor advies en ondersteuning. Bij specifieke ruimtelijke problemen gaan we samen met jouw lokaal bestuur op zoek naar een geschikte en efficiënte oplossing. Indien nodig werken we daarvoor nauw samen met onze collega’s van landmeetkunde,  projectregie, infrastructuurontwerp, mobiliteit en klimaat en energie.

Nieuws

Ruimtelijke ordening DDS Streekregisseurs

Els Van Gyseghem

Deskundige ruimtelijk planner

e: els.vangyseghem@dds-streekregisseurs.be
t: 052 69 18 54