Huurwoningen DDS Streekregisseurs
Dienstverlening aan gemeenten

Wonen

Wonen DDS Streekregisseurs

Kwaliteitsvol wonen begint hier

Iedereen in onze regio heeft recht op zijn eigen warme, gezellige stekje. Betaalbaar, kwalitatief, maar ook duurzaam wonen, moet voor alle inwoners een haalbare kaart zijn.

Daarom ondersteunen wij jou als stad of gemeente bij de ontwikkeling van een toekomstgericht woonbeleid. Kwaliteitsvol wonen, gericht op de concrete noden van de bevolking, staat daarbij centraal.

Woonpunt DDS

In 2022 richtten we Woonpunt DDS op, met dank aan een Vlaamse subsidie voor intergemeentelijke samenwerking voor de realisatie van beleidsprioriteiten. Voor de komende subsidieperiode (2023-2025) bundelen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Zele en stad Dendermonde hun krachten in een overkoepelend lokaal woonbeleid.

Met dit initiatief richten we ons tot de meest kwetsbaren in onze regio. We reiken hen de hand met laagdrempelige woonloketten, infomomenten, ondersteuningsmaatregelen, opsporing van woonkwaliteitsproblemen, heractivering van leegstaande en verwaarloosde panden, enzovoort.

Daarnaast wenden we ons tot eigenaars-verhuurders. Via sensibiliseringscampagnes laten we hen kennismaken met de minimale woonkwaliteitsnormen van hun verhuurde pand. Indien nodig stimuleren we hen om de verplichte aanpassingen te doen in functie van veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid voor de bewoners.

Zo ondersteunen we jou als gemeente om je gemeentelijke woonbeleidsvisie effectief te realiseren.

Nieuws

Team Lokaal Woonbeleid DDS Streekregisseurs

Team lokaal woonbeleid