Jaarverslag 2021

Directie DDS tijdens Algemene Vergadering 14 juni 2022, waarna jaarverslag gepubliceerd werd

Na 2 coronajaren organiseerden we op dinsdag 14 juni opnieuw een fysieke algemene vergadering. Een uitgelezen kans voor de vertegenwoordigers van onze 8 gemeenten. Ze zagen live hoe samenwerking leidt tot de verdere opbouw van onze mooie regio. En we publiceerden ons 1ste digitale jaarverslag.

Team experts

In 2021 gingen we volop aan de slag met de uitvoering van ons beleidsplan 2020-2025. We breidden onze dienstverlening naar de gemeenten toe fors uit. Daarom kwamen er heel wat nieuwe collega’s bij met expertise in projectregie, ruimtelijke ordening, klimaat en energie, mobiliteit en handhaving. Maar ook om de economische ontwikkeling van onze regio verder te stimuleren, trokken we extra medewerkers aan.

Vooruitstrevende projecten

Met de juiste expertise in huis zetten we belangrijke stappen vooruit. Er kwam een proefopstelling met verkeersdrempels tegen sluipverkeer in Wichelen, een visieplan voor de heropwaardering van de Strijdam in Berlare, de bouwcoördinatie voor de renovatiewerken van de pastorij in Buggenhout, een herbestemmingsvisie voor de kmo- en ambachtszone achter de woningen langsheen de Veldstraat in Hamme en de coördinatie van het project Gedeelde energie is dubbele energie. Met dit vernieuwende project stimuleren we lokale besturen en ondernemingen om hernieuwbare energie uit te wisselen in energiegemeenschappen. De gemeenten Wichelen, Lebbeke, Zele en Dendermonde nemen er enthousiast aan deel. Ook op de bedrijventerreinen Vantegem in Wetteren en Hoogveld in Dendermonde zijn we aan de slag.

Door onze krachten te bundelen met onze 8 gemeenten kunnen we via samenwerking en kennisdeling nieuwe projecten realiseren. En zo bouwen we stap voor stap aan een betere toekomst voor onze regio.

Raf De Wolf, voorzitter DDS

Daarnaast zetten we ook onze schouders onder een intergemeentelijk handhavingsbeleid, een systeem voor duurzame deelwagens en een aankoopcentrale voor duurzame voertuigen in samenwerking met de 10 andere Vlaamse intercommunales. De manier waarop we wonen, werken en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. Daar spelen wij op in.

Meer info over onze activiteiten en cijfers kan je lezen in ons 1ste digitale jaarverslag.