Te koop in Meerbos Wichelen
Uitbreiding KMO-zone Meerbos Wichelen

Bedrijfspercelen te koop

Uitbreiding Meerbos II, percelen te koop

4 percelen bedrijfsgrond te koop

Naar aanleiding van de uitbreiding van het bedrijventerrein Meerbos te Wichelen verkopen wij 4 percelen bouwgrond voor industrie.

De uitbreidingszone situeert zich ten noorden van de gewestweg N416. In het noordwesten sluit ze aan bij de bestaande ambachtelijke zone Meerbos. Die ligt naast de Schelde en strekt zich uit ten westen van de gewestweg N442.

We zetten maximaal in op zorgvuldig ruimtegebruik, vermindering van de verharde oppervlakte, efficiënt waterbeheer, hernieuwbare energie, een groenbeheerplan en groene mobiliteit.

Op deze pagina vind je binnenkort de verkoopsvoorwaarden