Wegenwerken Meerbos Wichelen
Uitbreiding KMO-zone Meerbos Wichelen

Fasering werken

RUP fasering Meerbos

Uitbreiding Meerbos in 8 fasen

De uitvoeringstermijn van de werken voor de uitbreiding van de KMO-zone Meerbos, Wichelen bedraagt 160 werkdagen.

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, verloopt de uitvoering in 8 fasen. De bouwheer heeft het recht om de vooropgestelde fasering aan te passen. Onvoorziene omstandigheden en het weer kunnen eveneens een invloed hebben.

Vanaf de aanvang van de werken, vind je hier wekelijks een update van de fase waarin de werken zich bevinden.

Overzicht

Fasering uitbreiding Meerbos Wichelen

Fasering

Fase 1
Heilige Geeststraat

De werken vangen aan met de aansluiting van de afvalwaterriolering (DWA) op een collector van Aquafin die naar de waterzuivering leidt. Het tracé loopt over de Heilige Geeststraat, in de richting van de KMO-zone.

Geplande start van de werken: 24 juni 2024

Uitbreidingswerken Meerbos Wichelen fasering fase 1

Fase 2
kruispunt Ten Brugsken-Moleken-Heilige Geeststraat (N416)

Eens de aanleg in de Heilige Geeststraat voltooid is, wordt de kruising van de leidingen met de N416 gemaakt. We gaan daarbij voor minimale verkeershinder. Daarom wordt de aannemer een maximale uitvoeringstermijn van 5 werkdagen opgelegd voor deze fase.

Uitbreidingswerken Meerbos Wichelen fasering fase 2

Fase 3
Uitbreidingszone Meerbos met aanleg van tijdelijke ontsluitingsweg naar N416 in steenslag

Om alle bestaande bedrijven in de KMO-zone maximaal toegankelijk te houden tijdens de (her)aanleg van de wegen, wordt in de uitbreidingszone eerst een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd in steenslagverharding. Zo zullen voertuigen steeds een uitweg hebben langs de N416 of de N442.

Uitbreiding Meerbos Wichelen fasering fase 3

Fase 4
kruispunt Meerbos-uitbreidingszone

Het kruispunt waarop de aantakking van de nieuwe wegenis voor de uitbreidingszone komt, wordt aangepakt.

Uitbreiding Meerbos Wichelen fasering fase 4

Fase 5
Meerbos ten noordwesten van kruispunt Meerbos-uitbreidingszone

De door DDS aangelegde weg in de bestaande KMO-zone heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. Tijdens deze fase wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Uitbreiding Meerbos Wichelen fasering fase 5

Fase 6
Meerbos vanaf kruispunt Meerbos-uitbreidingszone tot vóór oprit huisnummer 2B

De bestaande toegangsweg (buurtweg nr. 6), eigendom van gemeente Wichelen, wordt heraangelegd. Ook hier komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dankzij de verbrede rooilijn wordt bij de heraanleg ruimte gemaakt voor van de rijweg gescheiden enkelrichtingsfietspaden, parkeerplaatsen en een wachtzone voor een eventueel toekomstig warmtenet.

Uitbreiding Meerbos Wichelen fasering fase 6

Fase 7
vanaf oprit Objective International nv t.e.m. aansluiting op Rijksweg (N442)

De bestaande toegang vanop de N442 wordt heraangelegd en verbreed. Dit zal de in- en uitrijbewegingen vereenvoudigen.

Uibreiding Meerbos Wichelen fasering fase 7

Fase 8
opbraak tijdelijke ontsluitingsweg naar N416 in steenslag (aangelegd in fase 3)

De tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd in fase 3 wordt opgebroken en de definitieve wegenis wordt aangelegd in de uitbreidingszone. Er zal geen toegang meer zijn langs de N416.

Uitbreiding Maarbos Wichelen fasering fase 8