Nieuw project begeleidt mensen bij re-integratie in samenleving

29/01/2024

Een job vinden is niet altijd evident. Zeker niet voor personen met multiproblematiek. Met Vlaamse én Europese steun bouwen 9 gemeenten en lokale partners in onze regio aan een nieuw project om mensen met problemen op meerdere levensdomeinen te begeleiden bij re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Naar een hogere werkzaamheidsgraad

De Vlaamse regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Daarom wordt er gekeken naar de mensen die momenteel om maatschappelijke en sociale redenen uit de boot vallen. Door verschillende zorgverstrekkers goed te laten samenwerken, is re-integratie van mensen met multiproblematiek mogelijk in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

B-OOST Scheldeland

Dat hebben de lokale besturen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele goed begrepen. Ze verenigen zich in het nieuwe partnerschap: B-OOST Scheldeland. Met de financiële steun van Europa en Vlaanderen start het partnerschap de komende 6 jaren begeleidingstrajecten op voor personen met problemen op meerdere levensdomeinen. Dankzij de samenwerking met DDS Streekregisseurs, VDAB, VVSG, Arktos, CAW Oost-Vlaanderen, CGG Schelde Dender Waas, De Kiem, emino en Skill BuilderS kunnen mensen met multiproblematiek via de juiste begeleiding opnieuw hun weg vinden in de maatschappij en verkleint hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.