Prognosekaart bereidt gemeenten voor op uitrol publieke laadpalen

Primeur in onze regio! De gemeenten Berlare, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele maken een data based prognosekaart om de realisatie van publieke laadpalen in de regio zo snel en efficiënt mogelijk uit te rollen. Op basis van deze kaart worden strategische keuzes gemaakt die rekening houden met de laadbehoefte van de omgeving, de inpasbaarheid op de locatie en de beschikbare stroom.

Prognosekaart openbare laadpalen Hamme
We zijn de 1ste Vlaamse dienstverlenende vereniging die deze methode op regionaal niveau uitrolt.

Laadinfrastructuur

Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Integendeel, werkgevers en overheden moedigen elektrisch rijden aan. Dit betekent dat de nood aan voldoende laadinfrastructuur hoog is.

Die uitdaging is spek naar de bek van onze mobiliteitsexperten. We nemen de 6 gemeenten op sleeptouw om alvast een prognosekaart te maken met mogelijke laadpunten. Daarmee zijn we de 1ste Vlaamse dienstverlenende vereniging die deze methodiek op regionaal niveau vastgrijpt, in samenwerking met EVtools. Dat biedt slimme software om laadinfrastructuur datagestuurd uit te breiden.

Vlaanderen wil tegen 2025 maar liefst 35.000 laadpunten. Iedereen moet binnen de 250 meter van de woning publiek kunnen laden. De Vlaamse overheid schatte in dat Berlare 81 laadpunten nodig heeft, Hamme 164, Laarne 22, Lebbeke 146, Wichelen 66 en Zele 134.

Raf De Wolf, voorzitter

Regionaal beleid

De prognosekaart laat de gemeenten toe om te anticiperen en tijdig te zoeken naar goede locaties voor toekomstige laadinfrastructuur.
De kaart geeft mogelijke locaties weer, maar dat zijn geen definitieve keuzes. Ze helpt de gemeenten om doordachte afwegingen te maken.

Naast de strategische locaties moeten er ook beleidsmatige knopen worden doorgehakt. Welk afsprakenkader volgen we voor bewoners die niet privatief kunnen laden? Hoe richten we parkeerplaatsen voor elektrisch laden in? Of hoe lang mag je blijven staan aan een laadpunt? Om tot uniforme afspraken te komen, organiseerden we voor de betrokken gemeenten ook al een workshop voor een gedragen regionaal beleid.