Futureproofed Cities

Samen maken we de regio van de toekomst

Onze gemeenten Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele ondernemen een heleboel acties voor het klimaat. Ze volgen op hoeveel CO2-uitstoot ze produceren en of hun inspanningen voor minder uitstoot resultaat opleveren. Ze richten energiegemeenschappen op, of stellen deelwagens ter beschikking. Ze informeren hun burgers én enthousiasmeren hen om deel te nemen aan tal van acties voor een duurzamere leefomgeving.

Want zonder haar burgers, organisaties en bedrijven kan een gemeente de overgang naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen niet waarmaken. Ze kan wel fungeren als een facilitator, als katalysator voor verandering. En dat is de ambitie van Futureproofed Cities. Steden en gemeenten wereldwijd gebruiken het platform om hun inwoners te betrekken bij de initiatieven in hun regio voor een klimaatvriendelijke toekomst. Door samen te werken komen we in een stroomversnelling richting een aantrekkelijke, gezonde en duurzame omgeving.

Doe mee

Ontdek welke acties je gemeente onderneemt voor het klimaat en waaraan jij kan meedoen.