Handhaving stedenbouwkundige overtredingen

Als eigenaar of gebruiker van een stuk grond, een huis, een tuin of bedrijf, heb je al eens plannen om daar iets mee te doen. Je wil bv. bijbouwen, verbouwen, een huis opsplitsen in appartementen of een schuur ombouwen tot een praktijkruimte.

Het is daarbij belangrijk dat je steeds de regels inzake omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen respecteert. Als je dat niet doet, bega je een stedenbouwkundige overtreding. Daartegen gaan de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele samen met ons de strijd aan.

Heb je altijd zo’n omgevingsvergunning nodig?

In principe wel, maar sommige stedenbouwkundige handelingen zijn daarvan vrijgesteld of moet je enkel melden. Je moet dus altijd nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kan door:

Wat zijn stedenbouwkundige overtredingen?

Als je je niet houdt aan de regels inzake omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, bega je een stedenbouwkundige overtreding. Bijvoorbeeld wanneer je:

 • werken of handelingen uitvoert zonder omgevingsvergunning wanneer die verplicht is
 • je wel een omgevingsvergunning hebt verkregen, maar de voorwaarden niet naleeft
 • je als eigenaar toestaat dat iemand anders zo’n overtreding begaat op of aan jouw eigendom

Waarom treden we op tegen stedenbouwkundige overtredingen?

Deze overtredingen veroorzaken vaak ruimtelijke schade of overlast, zoals wateroverlast, parkeerhinder of verstoring van de privacy. Deze overlast willen wij voorkomen en waar nodig herstellen.

We treden handhavend op om:

 1. nieuwe stedenbouwkundige overtredingen te voorkomen
 2. bestaande (recente) en toekomstige stedenbouwkundige overtredingen te doen herstellen

Heb je een stedenbouwkundige overtreding begaan of toegestaan? Je kan handhavend optreden vermijden door:

 • een regularisatievergunning aan te vragen en te bekomen
 • de toestand te herstellen in zijn oorspronkelijk vergunde staat
 • contact op te nemen met je gemeente of DDS

Zacht waar het kan, hard waar het moet

Samen met jouw gemeente geven wij de voorkeur aan de zogenaamde ‘zachte’ handhaving (raadgeving of aanmaning). Als dit niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, dan zal gebruik gemaakt worden van ‘harde’ handhavingsinstrumenten (stakingsbevel, proces-verbaal, herstelvordering, gerechtelijke of bestuurlijke procedure) om de ruimtelijke schade te doen herstellen.

Intergemeentelijke handhavingsprioriteiten

Voor de handhaving van stedenbouwkundige overtredingen hebben de deelnemende gemeenten enkele intergemeentelijke handhavingsprioriteiten aangeduid. Indien nodig zullen die periodiek worden aangepast of bijgestuurd.

Hoe voorkom je stedenbouwkundige overtredingen?

 • Denk voor je begint goed na over wat je wil doen en hoe je het wil aanpakken.
 • Informeer je op voorhand via de website van de Vlaamse overheid of de betrokken dienst van je gemeente
 • Vraag tijdig je vergunningen aan
 • Start je werken pas nadat je de vergunningen ontvangen hebt én de wettelijke wachttermijn hebt gerespecteerd
 • Leef steeds de voorwaarden van de vergunning na en houd je strikt aan de goedgekeurde bouwplannen

Meer info nodig?