Nieuwe haag rond energiepark

Op 1 februari 2022 trok minister Bart Somers zijn laarzen aan om een haag te planten rond ons energiepark, samen met onze toenmalige voorzitter Hans Knop, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en tevens voorzitter van Regionaal Landschap Schelde-Durme Riet Gillis en Dendermonds schepen van klimaat Leen Dierick. Meidoorn, sleedoorn en hondsroos zullen een ecologische haag vormen om de biodiversiteit in de regio te bevorderen. Het idee kwam van de stad Dendermonde, die hiermee een eerste actie waarmaakt binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers.

1/2 haag per inwoner

Vlaams minister Bart Somers: “Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. Dendermonde is één van de 293 lokale besturen die zo’n contract met Vlaanderen hebben afgesloten en kan rekenen op financiële middelen. Eén van de concrete doelstellingen in het pact is een halve meter haag per Vlaming tegen 2030. Dendermonde heeft ongeveer 46.000 inwoners, dus dat betekent 23 kilometer haag. Vandaag planten we alvast 2.000 m2. Zo creëert Dendermonde een nieuwe corridor tussen de verschillende stukjes natuur, wat goed is voor de biodiversiteit. Knap werk van het stadsbestuur en de verschillende partners, een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.”

Meer biodiversiteit

Hans Knop: “Onze organisatie richt zich op de uitdagingen van morgen. We ondersteunen onze aangesloten gemeenten bij de uitvoering van projecten die focussen op hedendaagse thema’s, zoals klimaat. En dit is er zo 1 van. De nieuwe haagstructuur is een win-win voor alle betrokken partners. Op onze site vormt ze een natuurlijke afsluiting rond het zonnepanelenpark, maar tegelijk moet ze ook mee zorgen voor meer biodiversiteit.”

“Dat klopt”, beaamt Leen Dierick, schepen van Klimaat in Dendermonde: “We kiezen doelbewust voor een combinatie van meidoorn, sleedoorn en hondsroos om de biodiversiteit te stimuleren en dienden voor een groot deel van de financiering een dossier in bij de actie Beplant het Landschap van Provincie Oost-Vlaanderen. In de buurt van de afsluiting komt ook nog een groot insectenhotel.”