Open oproep voor architect nieuwbouwproject

Op 14 januari 2022 lanceerden wij samen met de Vlaamse Bouwmeester een open oproep om de kantoren van DDS en afvalintercommunale Verko in Appels, Dendermonde, te vernieuwen. We willen onze bedrijfssite omvormen tot een staaltje kwalitatieve architectuur met aandacht voor hernieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, vergroening, circulair bouwen, mobiliteitstroeven en een publieksfunctie voor de vele wandelaars en fietsers die dagelijks langs de bedrijfssite passeren.

Kantoor met publieke buitenruimte

Onze oproep betrof een volledige studieopdracht voor een nieuwbouw. En onze bouwplannen zijn ambitieus: we willen een nieuw kantoor met een polyvalente zaal voor (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, sociaal, educatief, cultureel …). Op het dak komt een uitkijkplatform waar zowel ons personeel als voorbijgangers kunnen genieten van het uitzicht over de Schelde en het aanpalende natuurgebied. Deze zaal en de dakverdieping worden ook buiten de kantooruren toegankelijk.

“We kijken inderdaad breder dan louter de kantoorfunctie voor DDS en Verko,” verklaart onze toenmalige voorzitter Hans Knop. “Het domein van DDS heeft de potentie om hernieuwbare energiebronnen in te schakelen, mobiliteitstroeven uit te werken, meer vergroening uit te voeren en recreatie te creëren voor wandelaars en fietsers. Aangezien de site zich naast de Schelde bevindt en aan natuurgebied paalt, willen we natuur en recreatie integreren in een nieuw kantoorconcept met publieke buitenruimte.”

Duurzame energie en dito ruimtegebruik

De aanpak van mobiliteit rond de site, circulair bouwen (met minder materialen en afval) en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn belangrijke elementen bij het nieuwe ontwerp. DDS beschikt over een zonnepanelenpark met bijna 15.000 zonnepanelen. En met zijn nieuwe vergistingsinstallatie zal Verko vanaf augustus 2022 biomethaan als duurzame brandstof kunnen winnen uit het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval.

Hans Knop: “Het spreekt voor zich dat het nieuwe gebouw infrastructureel en technisch moet aansluiten op de nieuwe site. Ook flexibel ruimtegebruik van de kantoren is essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. En uiteraard streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”

Regionale mobiliteitstroeven

Om de verschillende vervoersmogelijkheden in de regio beter op elkaar af te stemmen, kiezen we ervoor om een Hoppinpunt op onze site te voorzien. De parking wordt uitgebreid met laadinfrastructuur voor elektrische wagens en het brede publiek zal dankzij onze samenwerking met Share Mobility gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens.

De ontwerpopdracht wordt eind 2022 toegewezen, na een grondige analyse en evaluatie van de voorgestelde ontwerpen. De werken zullen wellicht in 2023 kunnen starten.