Raf De Wolf is voorzitter van DDS

In april 2022 gaf onze voorzitter Hans Knop de fakkel door aan Raf De Wolf. De voorzitterswissel maakt deel uit van een politiek akkoord.

“Het is onze ambitie om van deze organisatie het uithangbord te maken voor de ruime regio”

Raf De Wolf

Raf was tot eind 2021 burgemeester van Lebbeke. Hij kijkt alvast uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Het is vooral mijn taak om in deze nieuwe functie het voortreffelijke werk van Hans Knop verder te zetten. Heel wat vernieuwende projecten zijn in voorbereiding. Daarmee kunnen we elk van onze partnergemeenten helpen hun ambities op het vlak van efficiënt ruimtegebruik, energie, klimaat en mobiliteit waar te maken. Door de regiovorming zal ons intercommunaal landschap er de komende jaren ook anders gaan uitzien. Daar zullen we veel aandacht aan besteden. Samen met de aangesloten lokale besturen, de bestuursploeg en ons team van werknemers moet het onze ambitie zijn om van onze organisatie het uithangbord te maken van de ruime regio.” 

In 2020 nam Hans Knop de fakkel over van voorzitter Kenneth Taylor die toen voor nieuwe uitdagingen koos. Hans Knop zette zijn schouders onder de vernieuwingsoperatie van DDS. Met zijn enthousiasme en energie nam hij de ganse bestuursploeg met succes op sleeptouw. Raf De Wolf zal samen met Hans als eerste ondervoorzitter, tweede ondervoorzitter Steven Vandersnickt en het directieteam de krijtlijnen die voor het vernieuwde DDS zijn uitgezet, verder trekken.  

Hans Knop: “Ik kijk met een bijzonder goed gevoel terug op de heel intensieve, maar boeiende periode waarin ik het DDS-team heb mogen leiden. We hebben samen belangrijke stappen gezet. Er ligt weliswaar nog veel werk op de plank, maar de basis voor de toekomst van DDS is gelegd. Daar mogen we best trots op zijn. Ik laat DDS niet los en zal de komende jaren in nauw samenspel met Raf en Steven mijn steentje blijven bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de organisatie.” 

Vernieuwingsoperatie

Bij het begin van de legislatuur 2019-2025 beslisten de gemeentebesturen die deel uitmaken van DDS om samen een andere weg in te slaan. De organisatie zou transformeren van pure streekontwikkelaar op het vlak van wonen en bedrijventerreinen, naar een nieuwe dienstverlener die sterk inspeelt op de noden van de aangesloten gemeenten en hun inwoners.  

Actuele thema’s, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en projectregie werden de uitgangspunten voor het beleidsplan 2020-2025. We hebben sindsdien een enorme weg in het veranderingsproces afgelegd. Onder leiding van Knop werd duidelijk waarvoor het nieuwe DDS zou staan en werd een deskundig team samengesteld. Bruisend van ambitie wil het team de drive aanhouden en nog meer realiseren voor de regio, want de uitdagingen worden groter. Een verdere versterking van de organisatie blijft dus broodnodig.