Samenwerken begint hier

Onze
samenwerkingsverbanden

Samenwerken begint hier

Samen met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele zijn wij streekregisseurs. Door kennis te delen, samen te werken en nieuwe ideeën te realiseren, bouwen we stap voor stap aan een betere toekomst.

En dat lukt ons nog beter als we de handen in mekaar slaan met andere organisaties of initiatieven.

Streekfonds Oost-Vlaanderen

Als partner van Streekfonds Oost-Vlaanderen steunen we lokale projecten met een hart voor mens en omgeving. Zo stimuleren we het ondernemerschap in de regio #eenhartvoorscheldevallei en versterken we de band tussen gemeenschappen.

Regioleverancier

Met het platform regioleverancier.be slaan we een brug tussen overheden en bedrijven. Steden, gemeenten en andere publieke organisaties kunnen makkelijk openbare aanbestedingen met beperkte offertevraag lanceren. En ondernemingen blijven er moeiteloos van op de hoogte.

Share 4 Mobility

Share 4 Mobility is een autodeelplatform met 100% elektrische deelwagens. We faciliteren dit systeem voor de 8 lokale besturen uit ons werkingsgebied. Door deelwagens aan te bieden aan zowel hun werknemers als hun inwoners, werken zij mee aan de mobiliteit van de toekomst.

Aankoopcentrale Duurzame Voertuigen

Dankzij deze aankoopcentrale kunnen gemeentebesturen, maar ook o.a. OCMW’s, gemeentelijk onderwijs en politie- en brandweerzones hun voertuigenvloten verduurzamen. Met deze vergroeningsactie kan de CO2-uitstoot jaarlijks dalen met 23.000 à 30.000 ton.

Gedeelde Energie is Dubbele Energie

Met dit project stimuleren we efficiënt en duurzaam energiegebruik in de regio door lokale gemeenschappen voor hernieuwbare energie op te zetten. Bedrijven die hierop intekenen kunnen zonne-energie delen of samen een windturbine exploiteren.

Geopark Schelde Delta

In geen enkel ander gebied is de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurgeschiedenis zo groot als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Daarom sloten wij ons aan bij het initiatief van verschillende provincies om dit gebied de status van UNESCO Global Geopark te geven.

Overkoepelende initiatieven

We vinden het belangrijk om samenhang te creëren in onze regio en de wijde omgeving. O.a. daarom zijn we actief lid van verschillende overkoepelende raden en samenwerkingsverbanden. We organiseren ook 4 keer per jaar het burgemeestersoverleg van de regio.