Samenwerken begint hier
witte rechthoek

Overkoepelende initiatieven

Algemene Vergadering juni 2022

Samenwerken begint hier

We bundelen onze krachten met de 8 lokale besturen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Daarnaast zijn we aangesloten bij verschillende overkoepelende samenwerkingsverbanden en initiatieven. Door samen te overleggen en kennis uit te wisselen, vergroten we onze slagkracht steeds meer.

Zo brengen we morgen dichterbij.

Als streekregisseurs  werken we o.a. samen met Oost-Vlaams Streekfonds, RegioleverancierShare 4 MobilityAankoopcentrale Duurzame VoertuigenGedeelde energie is dubbele energie en Geopark Schelde Delta.

Daarnaast wisselen we geregeld kennis en expertise uit met de burgemeesters uit de regio en de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Vlaanderen.

Conferentie van burgemeesters

4 keer per jaar organiseren we het overleg met de burgemeesters van de 8 gemeenten uit ons werkingsgebied en de gemeenten Melle, Laarne en Waasmunster.

Vlinter

We zijn actief in verschillende werkgroepen en de beheerraad van Vlinter, het samenwerkingsverband van de 12 Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten VVSG.

Een gedetailleerd overzicht van onze samenwerkingsverbanden en initiatieven in 2021 vind je in ons jaarverslag.

Meeting

Nieuws