Leegstand en verwaarlozing Woonpunt DDS
Woonpunt DDS

Leegstand en verwaarlozing

Leegstand en verwaarlozing DDS Streekregisseurs

Een aangename buurt begint hier

Leegstand en verwaarlozing zorgen voor een hinderlijk straatbeeld en dragen bij tot schaarste op de woningmarkt. Daarom pakken we deze problemen aan, samen met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele.

Via Woonpunt DDS kiezen we voor een intergemeentelijk leegstand- en verwaarlozingbeleid. Staat jouw woning of gebouw op het leegstandregister? Ken jij een pand dat op die lijst hoort? Wens je een vrijstelling aan te vragen? Of is jouw woning intussen al bewoond? Vanaf 1 januari 2024 kan je hiervoor terecht bij Woonpunt DDS.

Wanneer spreken we van leegstand en/of verwaarlozing?

Als een woning minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt of als een pand gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden voor minstens 50% van de oppervlakte leegstaat, kan de woning of het gebouw door de gemeente geïnventariseerd worden als leegstaand.

Een verwaarloosd pand heeft ernstige of storende gebreken, met een negatieve impact op het straatbeeld.

 

Waarom pakken we dit aan?

Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Leegstand is vaak een voorbode voor verwaarlozing en verkrotting. Het zorgt voor hinderlijke elementen in het straatbeeld en creëert een onaangename sfeer in de buurt. Bovendien zijn leegstaande woningen niet beschikbaar om in te wonen. Dat terwijl veel mensen geen betaalbare woning kunnen vinden.

 

Wat als je opgenomen bent in het leegstandregister?

Wanneer je pand is opgenomen op het gemeentelijk register, word je hiervan op de hoogte gebracht met een aangetekend schrijven. Van zodra het pand 12 maanden op het register staat is een leegstandsbelasting verschuldigd. Je kan om verschillende redenen vrijgesteld worden tot het betalen van die belasting. Via jouw dossierbeheerder kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

De volledige procedure vind je hier.

De leegstand- en verwaarlozingsbelasting

Zodra je woning of gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandregister, betaal je voor het eerst een leegstandbelasting. Daarna betaal je die bij elke verjaring van de registratiedatum. Het tarief wordt elk jaar verhoogd tot het 5de jaar na opname. Het exacte tarief is afhankelijk van het belastingbeleid in jouw gemeente.

 

Tarieven leegstand- of verwaarlozingsbelasting per gemeente
Berlare1.500 euro
Buggenhout - woning1.500 euro
Buggenhout - handelspand2.000 euro
Hamme1.250 euro
Lebbeke1.000 euro
Zele2.500 euro

 

Leegstandreglement

BerlareBuggenhoutDendermondeLebbekeZeleHamme

 

Verwaarlozingsreglement

BerlareBuggenhoutDendermondeLebbekeZeleHamme

Aanvraag vrijstelling

Als je pand in aanmerking komt voor een vrijstelling van de leegstand- of verwaarlozingsbelasting, kan je als eigenaar een aanvraag indienen. Het gemeentelijk reglement biedt verschillende vrijstellingsmogelijkheden.

Aanvraag schrapping

Als het pand gedurende 6 opeenvolgende maanden opnieuw bewoond of in gebruik is, kan de eigenaar dit melden aan Woonpunt DDS. Deze melding leidt tot een schrapping uit het leegstandregister. Een schrapping is enkel mogelijk wanneer het pand reeds is opgenomen in het leegstandregister.

Meldpunt leegstaande/verwaarloosde woning

Weet jij ergens een leegstaande of verwaarloosde woning staan? Alvast bedankt om dit te melden. Wij onderzoeken jouw melding en ondernemen actie indien nodig.

Contact

Niels De Smedt

052 69 18 21
leegstand@dds-streekregisseurs.be
Gelieve in het onderwerp van je e-mail de gemeente en indien gekend het dossiernummer te vermelden.