Leegstand en verwaarlozing Woonpunt DDS
Woonpunt DDS

Leegstand en verwaarlozing

Leegstand en verwaarlozing DDS Streekregisseurs

Een aangename buurt begint hier

Leegstand en verwaarlozing zorgen voor een hinderlijk straatbeeld en dragen bij tot de schaarste op de woningmarkt.

Daarom pakken we deze problemen aan, samen met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele. Via Woonpunt DDS werken we aan een nieuw intergemeentelijk opsporingsbeleid. We motiveren eigenaars om hun leegstaande woning te activeren waarvoor ze bedoeld is: wonen.

Wanneer spreken we van leegstand en/of verwaarlozing?

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. Bij verwaarlozing zijn er voldoende uiterlijke kenmerken die aangeven dat jouw woning niet de nodige zorg krijgt.

 

Waarom pakken we dit aan?

Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Leegstand is vaak een voorbode voor verwaarlozing en verkrotting. Het zorgt voor hinderlijke elementen in het straatbeeld en creëert een onaangename sfeer in de buurt. Bovendien zijn leegstaande woningen niet beschikbaar om in te wonen. Dat terwijl veel mensen geen betaalbare woning kunnen vinden.

 

Hoe sporen we het op?

De opsporing gebeurt op gebeurt op 3 manieren:

  1. Administratieve methode: we gebruiken een vermoedenslijst die wordt opgemaakt door het lokaal bestuur.
  2. Veldwerkmethode: de medewerkers lokaal woonbeleid screenen het grondgebied straat per straat.
  3. Ad-hocmethode: deze methode vraagt een samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten, maar ook tussen lokale partners. Ze is een extra aanvulling bij methode 1 en 2. Via klachten en tips van verschillende bronnen (wijkagent, gemeenschapswachters …) kunnen leegstaande panden, die eerst niet op de vermoedenslijst stonden, toch opgemerkt worden.

 

Wat als je opgenomen bent in het leegstandsregister?

Als je woning is opgenomen in het leegstandregister, betekent dit dat er reeds 12 maanden niemand is ingeschreven in deze woning. Je lokaal bestuur brengt je hiervan op de hoogte met een aangetekend schrijven.

Ben je het niet eens met een opname in het register? Of is jouw woning of pand intussen bewoond? Dan kan je in het 1ste geval een bezwaar indienen en in het 2de geval een schrapping aanvragen.

 

De leegstand- en verwaarlozingsheffing

Zodra je woning of gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandregister, moet je een gemeentelijke heffing betalen. Dat is ook zo voor een verwaarloosd pand.

Zolang het gebouw of de woning niet uit het register is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd telkens als een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

Leegstandsheffing

Het bedrag van de leegstandsheffing verschilt in elke gemeente. Wil je weten welke tarieven bij jou gelden? Raadpleeg dan het bijhorend leegstandreglement: BerlareBuggenhoutDendermondeLebbekeZeleHamme.

Verwaarlozingsheffing

Het bedrag van de verwaarlozingsheffing is te vinden in het bijhorend verwaarlozingsreglement: BerlareBuggenhoutDendermondeLebbekeZeleHamme.

 

Hulp nodig?

Is jouw pand opgenomen op de gemeentelijke inventaris en weet je niet wat te doen? Heb je nog geen toekomst voor je leegstaande pand? Of overweeg je om woning op te knappen en te verhuren als sociale woning? Als sociaal verhuurder heb je recht op verschillende premies en fiscale voordelen.

Schrijf je in bij het woon- en energieloket van je gemeente en ontdek de mogelijkheden.