Leegstand en verwaarlozing Woonpunt DDS
Woonpunt DDS

Leegstand en verwaarlozing

Aangenaam wonen Wetteren DDS

Een aangename buurt begint hier

Leegstand en verwaarlozing zorgen voor een hinderlijk straatbeeld en dragen bij tot de schaarste op de woningmarkt.

Daarom pakken we ze aan, samen met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele. Via Woonpunt DDS werken we aan een nieuw intergemeentelijk opsporingsbeleid. We motiveren eigenaars om hun leegstaande woning te activeren waarvoor ze bedoeld is: wonen.

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet wordt gebruikt volgens zijn functie, staat leeg. Woonpunt DDS biedt de aangesloten gemeenten ondersteuning bij de digitalisering en opvolging van de gemeentelijke inventaris van deze panden. De gemeente contacteert op haar beurt de eigenaars van de leegstaande panden. Lees verder indien je een brief ontvangen hebt en niet weet wat te doen.

 

Waarom pakken we leegstand aan?

Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Leegstand is vaak een voorbode voor verwaarlozing en verkrotting. Het zorgt voor hinderlijke elementen in het straatbeeld en creëert een onaangename sfeer in de buurt.

Daarnaast zijn leegstaande woningen niet beschikbaar om in te wonen. Door een tekort op de huizenmarkt blijven de huur- en aankoopprijzen hoog, terwijl een grote groep mensen geen betaalbare woning kan vinden.

 

Hoe sporen we leegstand op?

De opsporing gebeurt op basis van een vermoedenslijst. Om die samen te stellen, werken ze samen met andere gemeentelijke diensten en organisaties. Via de lijst en na objectieve en controleerbare vaststellingen, gaan de leegstandbeheerders aan de slag.

De objectieve en controleerbare vaststellingen liggen vast in het gemeentelijke leegstandreglement. Dit biedt de mogelijkheid aan alle houders van een zakelijk recht op het pand, om zich te laten schrappen van de inventaris of om beroep in te dienen. Een zakelijk recht kan zijn:

  • eigendomsrecht
  • vruchtgebruik
  • erfpacht
  • opstal
  • recht van gebruik en bewoning
  • erfdienstbaarheid

De gemeentelijke inventaris wordt minstens 1 keer per jaar bijgewerkt.

 

Wat als je opgenomen bent in het leegstandsregister?

Als je woning langer dan 12 maanden leegstaat, dan zal ze opgenomen worden in de gemeentelijke leegstandinventaris. Je gemeente brengt je hiervan op de hoogte op basis van een administratieve akte met technisch verslag.

Heb je een brief ontvangen van de gemeente en weet je niet wat te doen?