Een sociale woning huren DDS Streekregisseurs
Woonpunt DDS

Een sociale woning huren

Betaalbaar en sociaal wonen begint hier

Als streekregisseurs vinden wij het belangrijk dat iedereen kwaliteitsvol en betaalbaar kan wonen in eigen streek.

Maar wat als je inkomen te laag is om op de gewone huurmarkt een geschikte woonst te vinden? Dan kan je misschien een sociale woning huren.

Ontdek hier aan welke voorwaarden je moet voldoen en waar je jouw aanvraag kan indienen.

Voorwaarden

Als je een sociale woning of appartement wil huren, moet je je inschrijven op de wachtlijst. Daarvoor moet je voldoen aan verschillende voorwaarden.

 

1. Leeftijd

Je kan je inschrijven van zodra je 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kom je toch in aanmerking als:

  • je bent ontvoogd en geen wettelijke ouders of familieleden meer hebt die voor jou zorgen (bv. door huwelijk of beslissing familierechtbank)
  • je al zelfstandig begeleid woont
  • je zelfstandig wil wonen en een erkende dienst of OCMW je daarin begeleidt

Ben je ouder dan 18, maar verlengde een rechter je minderjarigheid? Dan kan je je niet inschrijven.

 

2. Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn.

Wat verstaan we onder inkomen?

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, het afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking, het leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Welke inkomens tellen mee?

De woonmaatschappij kijkt naar je inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet van de belastingen beschikbaar is (maximum 3 jaar oud). Binnen 1 gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk. Bv. als het meest recente inkomen van de huurder uit een ander jaar dateert dan dat van zijn of haar partner.

Als het inkomen hoger is dan toegelaten of niemand een inkomen heeft, dan kijkt de woonmaatschappij naar het huidige inkomen. Je moet dan een bewijs toevoegen van je inkomsten van de laatste 3 maanden.

Schulden of budgetbeheer

Zit je in collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Dan kijkt de woonmaatschappij naar je actueel besteedbare inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, dan kijkt ze naar je inkomen van minstens 3 van de voorbije 6 maanden.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen om je te kunnen inschrijven in 2023:

Je gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2022
Alleenstaande28.105 euro
Alleenstaande met handicap30.460 euro
Gehuwden/samenwonenden/anderen42.156 euro
Verhoging per persoon ten laste*2.167 euro

*een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat minderjarig is of een kind voor wie je kinderbijslag ontvangt en dat op jouw adres is ingeschreven
  • een kind dat minderjarig is of voor wie je kinderbijslag ontvangt en dat regelmatig bij jou verblijft
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt

 

3. Eigendom

Heb je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal? Of heb je ooit een woning gegeven aan iemand? Dan kom je niet in aanmerking voor een sociale woning. Die voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Die voorwaarde geldt bovendien zowel voor de toekomstige huurder als voor de persoon die ermee gehuwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder ooit een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Ook dan kom je niet in aanmerking.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk. Die kan je navragen bij je woonmaatschappij.

 

4. Bevolkingsregister of vreemdelingenregister

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Ben je ingeschreven in het wachtregister? Dan kan de sociale woonmaatschappij je niet op de wachtlijst zetten.

Taalkennisverplichting

Als huurder moet je voldoende Nederlands begrijpen en kunnen spreken als je in een sociale huurwoning gaat wonen. Vanaf het moment dat je huurder bent geworden (en dus de huurovereenkomst hebt ondertekend), krijg je 2 jaar de tijd om jouw taalvaardigheid te bewijzen. Tenzij je vrijgesteld bent of uitstel hebt gekregen.

Voldoende Nederlands wil zeggen dat je het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen moet kunnen behalen.

Ken je nog niet voldoende Nederlands? Neem dan contact op met

Agentschap Integratie en Inburgering
Contactpunt Dendermonde
Dendermondse Steenweg 16
9300 Aalst
www.integratie-inburgering.be

Sociale huisvestingmaatschappijen

  • Stek 92: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke
  • De Thuisbouwer: Hamme en Zele