sociaal verhuren DDS Streekregisseurs
Woonpunt DDS

Sociaal verhuren

kwaliteitsvol wonen DDS Streekregisseurs

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Als streekregisseurs vinden wij het belangrijk dat iedereen kwaliteitsvol en betaalbaar kan wonen in eigen streek. Als verhuurder kan je daartoe bijdragen door je woning te verhuren aan een woonmaatschappij. Sociaal verhuren is niet enkel een sterk sociaal engagement. Het levert je ook tal van voordelen op.

Voordelen van sociaal verhuren

Een woonmaatschappij huurt studio’s, appartementen en huizen van private eigenaars, op voorwaarde dat de woningen voldoen aan de basiskwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. Verhuren aan een woonmaatschappij is niet alleen een sterk sociaal engagement. Het levert je ook tal van voordelen op:

1. Huurgarantie

Huurinkomsten zijn niet altijd een zekere inkomstenbron. Een woonmaatschappij garandeert de private eigenaar die maandelijkse inkomsten wel.

2. Woning blijft onderhouden

De woonmaatschappij is de rechtstreekse huurder. Ze zorgt ervoor dat je de woning aan het einde van het contract in haar oorspronkelijke staat terugkrijgt. Ze houdt daarbij wel rekening met de normale slijtage.

3. Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Als je jouw woning sociaal verhuurt, kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing of grondlasten. Het tarief verlaagt van 3,97% naar 2,4%.

4. Geen risico op leegstand

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt de maatschappij dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, zoekt ze meteen een nieuwe. Zo komt je woning nooit leeg te staan en vermijd je het risico om een leegstandsheffing te moeten betalen.

5. Geen gerechtelijke procedures

De maatschappij is de huurder en dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Tussen de eigenaar en de onderhuurder is geen rechtstreeks contact. Als er bij geschillen gerechtelijke procedures opgestart moeten worden, ligt de opvolging daarvan volledig bij de maatschappij.

6. Renovatiepremies

Je kan gebruik maken van verschillende gunstige renovatiepremies. Die kan je samen met de sociale woningmaatschappij aanvragen.

7. Gunsttarief registratierechten

Als je een woning koopt en daarna verhuurt aan een woonmaatschappij, kan je genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten. Het normale tarief is 12%.

 

Procedure

1. Screening

Wanneer je contact opneemt met de woonmaatschappij, legt ze een afspraak vast om de woning te komen bekijken. Door middel van een screening kijkt de medewerker of de woning voldoet aan de minimale woonkwaliteitseisen. Hij of zij geeft jou, indien nodig, enkele tips of aanpassingen die moeten gebeuren voor de verhuur van start kan gaan.

2. Prijsvoorstel

Als je woning is goedgekeurd voor verhuur, stelt de maatschappij een prijs voor op basis van de maximale bezetting en de staat van je woning. De huurprijs is lager dan op de private huurmarkt. Maar je krijgt heel wat voordelen en zekerheden in de plaats.

3. Conformiteitsonderzoek

Nadat er een akkoord is over het prijsvoorstel, onderzoekt een woningcontroleur van Woonpunt DDS de woning. Als ze voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, ontvang je van je gemeente of stad een gratis conformiteitsattest. Dat is 5 of 10 jaar geldig, afhankelijk van de eventuele gebreken.

4. Huurovereenkomst

Vervolgens kan je samen met de woonmaatschappij het contract ondertekenen. Vanaf dan neemt de maatschappij alle administratieve zaken op zich. Ze maakt ook een plaatsbeschrijving en registreert alle verplichte documenten.

Sociale huisvestingmaatschappijen

  • Stek 92: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke
  • De Thuisbouwer: Hamme en Zele