Slim kopen en verkopen woonpunt DDS
Woonpunt DDS

Een woning kopen of verkopen

Slim kopen en verkopen Woonpunt DDS

Slim kopen en verkopen begint hier

Als streekregisseurs vinden wij het belangrijk dat iedereen aangenaam en betaalbaar kan wonen in eigen streek.

Maar hoe weet je zeker dat de woning die bij je past, in goede staat is? En hoe kan je ervoor zorgen dat je een correcte prijs ontvangt als je jouw woning op de markt brengt? Of dat je met alle administratie in orde bent?

We geven jou graag enkele tips om je woning slim te kopen of verkopen.

Op deze pagina vind je informatie over

Klik op een onderwerp om er rechtstreeks naartoe te gaan.

 

Kopen

Klaar om een woning te kopen of verkopen? Fantastisch! Maar ben je op de hoogte van alle kosten en weet je welke stappen je moet nemen?

Stap 1: je budget bepalen

Een goed begin bij de start van de huizenjacht is je budget opstellen. Hou daarbij niet enkel rekening met de aankoopprijs van de woning. Er komen nog kosten bovenop, zoals de registratiebelasting. Ga na hoeveel je maandelijks kan afbetalen en bepaal op basis daarvan hoeveel je kan lenen. Hou daarbij rekening met je vaste uitgaven. Wil je graag de aankoopkosten van jouw droomhuis berekenen? Dat kan via notaris.be.

 

Stap 2: uitkijken naar een lening

Om een woning te kopen of te bouwen, moet je wellicht een lening aangaan. Je kan hiervoor terecht bij de banken, maar ook bij een verzekeringsmaatschappij of een instelling met een sociale doelstelling, zoals verschillende woonmaatschappijen.

 

Stap 3: het bod, de optie en de wederzijdse koop- en verkoopbelofte

Een koper heeft verschillende mogelijkheden om zich te verbinden ten aanzien van de verkoper: een bod uitbrengen, een optie nemen op een goed, of een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte doen. Meestal wordt één van deze methodes gevolgd en wordt daarna een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) opgemaakt. Maar soms gaan de partijen direct over tot de voorlopige verkoopovereenkomst, zonder voorafgaande fase van een bod of optie. Dit verschilt per regio. Als koper vraag je dus het best raad aan een expert uit de regio waar je een onroerend goed wil kopen.

 

Stap 4: de notariële akte

De voorlopige verkoopovereenkomst of het ‘compromis’ vormt de basis voor de notariële akte. Enkel via dit document geniet de koper een bescherming én de zekerheid dat zijn aankoop beschermd is tegen aanspraken van derden.

Keer terug naar het overzicht

 

Verkopen

Er zijn 3 manieren waarop je een woning kan verkopen:

1. Zelf verkopen

Dit is de goedkoopste manier, maar het is niet altijd de beste. Een woning verkopen vraagt tegenwoordig veel expertise. Je moet niet alleen de bezoeken organiseren en onderhandelen over de koopprijs. Ook alle verplichte attesten (EPC, bodemattest …) moet je zelf in orde brengen.

 

2. Via een erkend professioneel makelaar

Zie je het niet zitten om de verkoop zelf te regelen, dan kan je een immomakelaar inschakelen. Die regelt de verkoop voor jou, tegen betaling. Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

 

3. Via een notaris

Je kan ook aan je notaris vragen om je huis of appartement te verkopen. Hij of zij regelt dan de volledige verkoop. Dit kan volgens 2 formules: uit de hand of online via opbod (Biddit). Je spreekt de tarieven op voorhand af met de notaris.

Keer terug naar het overzicht

 

Verplichte documenten

Bodemattest

Het bodemattest geeft informatie over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. Het wordt uitgereikt door OVAM. Bij de verkoop van een eigendom moet de verkoper een bodemattest voorleggen aan de koper. Het attest en zijn inhoud worden vermeld in de verkoopovereenkomst.

 

Stedenbouwkundig uittreksel

De verkoper moet een stedenbouwkundig vragen uit het vergunningen- en het plannenregister. De notaris vermeldt dit in de notariële akte. Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed. Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt
  • of een verkavelingsvergunning van toepassing is
  • of het goed belast is met een bouwovertreding
  • of er op een voorkooprecht op rust

 

Postinterventiedossier (PID)

Een postinterventiedossier (PID) bevat documenten die nodig zijn om de veiligheid te garanderen bij eventuele latere werken aan een gebouw. Het zorgt ervoor dat iedereen op een eenvoudige manier kan achterhalen welke bv. de structuren van het gebouw zijn en welke materialen erin verwerkt zijn. Het PID moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven. Als nieuwe wijzigingen worden aangebracht, moet het dossier daarmee worden aangevuld. Het moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

 

Keuring elektrische installatie

De verkoper moet een controleverslag van de elektrische installatie bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht als de elektrische installatie in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981 en nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan. Een installatie van vóór 1 oktober 1981 die nadien wordt vernieuwd of verzwaard, moet niet opnieuw gekeurd worden, op voorwaarde dat het keuringsverslag geldig kan worden overhandigd. De verkoper moet op zijn kosten het controlebezoek laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme.

Als de installatie wordt afgekeurd, moet de koper binnen de 18 maanden na het verlijden van de verkoopakte een nieuw controleonderzoek laten uitvoeren.

 

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC informeert de koper over hoe energiezuinig het gebouw is. Daarnaast geeft het tips en aanbevelingen om de energieprestaties van het gebouw kostenefficiënt te verbeteren.

Het is in principe 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht wordt binnen de 10 jaar, moet dus geen nieuw EPC opgemaakt worden. Maar als intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden (bv. enkel glas vervangen door isolerend glas), dan is het voordelig voor de eigenaar om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe zal dan immers een betere score geven.

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woongebouw opmaken.

 

Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden die voor 2001 gebouwd zijn. Het asbestattest informeert de koper over de asbestveiligheid van een woning. Asbest is immers een gevaarlijke stof die ernstige longaandoeningen kan veroorzaken. De verkoper moet het attest laten opmaken door een speciaal opgeleide asbestdeskundige (‘asbestdeskundige inventarisatie’).

Keer terug naar het overzicht