Subsidie Woonpunt DDS
Woonpunt DDS

Subsidie

Subsidie voor Woonpunt DDS

Woonpunt DDS is ontwikkeld in 2022 en wordt sinds 1 januari 2023 erkend en gesubsidieerd door Wonen in Vlaanderen, net als een 70-tal andere intergemeentelijke projecten.

De gemeenten die deel uitmaken van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Woonpunt DDS zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele.

Doel van de subsidie

Met deze Vlaamse subsidie ondersteunt de Vlaamse regering de gemeenten in hun regisseursrol . Daarnaast stimuleert ze hen om samen te werken aan de realisatie van de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid:

  • De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
  • De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  • De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

 

Vereisten

De gemeenten moeten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren en ten minste 2 x per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren. Ze kunnen indien gewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren.

Bovendien moeten ze bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen. Dit voor de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten.

 

Stuurgroep

De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente ten minste is vertegenwoordigd door een mandataris. De stuurgroep komt minstens 2 x per werkingsjaar samen.

De 1ste stuurgroepvergadering vindt plaats in het 1ste kwartaal. De leden bespreken dan in welke mate de activiteiten uitgevoerd werden en welke resultaten behaald werden tijdens het voorbije werkingsjaar. Op de laatste stuurgroepvergadering bespreekt de stuurgroep per activiteit de geplande acties en beoogde resultaten voor het volgende werkingsjaar.

Voor de komende subsidieperiode (2023-2025) slaan de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele de handen in mekaar.

 

Meer info

Liesbeth Martens deskundige woonbeleid DDS StreekregisseursLiesbeth Martens
deskundige woonbeleid
052/69 18 21
woonpunt@dds-streekregisseurs.be