Woonkwaliteit

Woonkwaliteit DDS Streekregisseurs
Woonkwaliteit woonpunt DDS

Veilig wonen begint hier

Een goede woonkwaliteit is een basisrecht, maar helaas beschikt nog niet iedereen over een leefbare en geschikte woning.

Om ervoor te zorgen dat de rechten en plichten op het vlak van goed en veilig wonen nageleefd worden, werken de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele samen met Woonpunt DDS.

Conformiteitsattest

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Als jouw woning daaraan voldoet, kan dat vastgelegd worden in een conformiteitsattest.

Waarschuwingsprocedure

Bij klachten over woonkwaliteit kan de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder. Zo probeert ze samen met beide partijen tot een snel herstel van de gebreken te komen.

Meldpunt klachten

Als huurder kan je een controle aanvragen als je klachten hebt over de woning die je huurt. Klik hier voor de contactgegevens van de gemeenten.

Contact

Team lokaal woonbeleid
052/69 18 21
woonpunt@dds-streekregisseurs.be