Woonkwaliteit woonpunt DDS
Woonpunt DDS – woonkwaliteit

Het conformiteitsattest

Conformiteitsattest Woonpunt DDS

Bewijs dat je woning kwaliteitsvol is met het conformiteitsattest

Om een woning te verhuren, moet ze voldoen aan heel wat wettelijke verplichtingen. Met een conformiteitsattest bewijs je dat je woning aan deze verplichtingen voldoet.

Het attest is niet verplicht in de gemeenten die samenwerken met Woonpunt DDS, nl. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele. Maar het is een handig document om latere discussies met je huurder te vermijden.

Wat is een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document afgeleverd door de gemeente. Het toont aan dat je woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is voert een woningcontroleur een conformiteitsonderzoek uit. In sommige gevallen kan advies gevraagd worden aan het agentschap Wonen in Vlaanderen.

 

Het onderzoek en technisch verslag

Op vraag van de verhuurder beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het pand tijdens een controle ter plaatste. Ze gaat na of de woning voldoet aan de minimale normen voor woningen in Vlaanderen. Dit is het conformiteitsonderzoek.

De controleur gebruikt voor het onderzoek dezelfde controlelijst als andere aangestelde woningcontroleurs. Dat is het technisch verslag.

 

De meerwaarde van het attest

Een conformiteitsattest geeft je woning een kwaliteitslabel waarmee je potentiële huurders over de streep kan trekken. Het bewijst bovendien dat de woning bij de start van de huurovereenkomst voldoet aan de basiskwaliteiten. Dat kan van pas komen als er tijdens de huurperiode discussies of geschillen ontstaan.

 

Wie kan dit attest aanvragen?

Verhuurders kunnen een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die ze verhuren of die ze voor het eerst gaan verhuren. In het beste geval gebeurt de aanvraag nog voor het pand verhuurd is.

Iedereen kan daarnaast een conformiteitsattest aanvragen om een besluit van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid op te heffen. Het gaat dan over panden die al ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn verklaard en werden opgenomen op de Vlaamse Inventaris. Een pand kan enkel van deze lijst verwijderd worden als de eigenaar beschikt over een geldig conformiteitsattest.

 

De aanvraagprocedure

Vooraleer je een woning gaat verhuren, controleer je best of ze voldoet aan de minimale vereisten voor woningkwaliteit. Het conformiteitsattest is immers niet gratis.

Je vraagt het aan bij de gemeente waarin het verhuurde pand ligt. Dit kan via een aangetekende brief, aangetekende e-mail of rechtstreeks aan het woon- en energieloket met afgifte van een ontvangstbewijs.

Gebruik onderstaande doorverwijzingen voor de aanvraag:

Vervolgens maakt de woningcontroleur met jou een afspraak in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, en voldoende rookmelders heeft. Het attest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

 

Geldigheid

Het conformiteitsattest is standaard 10 jaar geldig.

 

De prijs

De kostprijs voor de aanvraag van een conformiteitsattest is 90 euro, met uitzondering van attesten voor woningen die sociaal verhuurd worden.

 

Je attest is geweigerd, wat nu?

Als tijdens een conformiteitscontrole blijkt dat de woning niet conform is, ontvang je geen conformiteitsattest. Het is dan de bedoeling dat je de woning zo snel mogelijk in orde brengt. De gebreken die moeten worden weggewerkt, vind je terug in het technisch verslag. Dat ontvang je van de woningcontroleur. Wanneer de gebreken weggewerkt zijn, kan je opnieuw een conformiteitsattest aanvragen.

 

Nog vragen?

Woonpunt DDS
052/69 18 64
woonpunt@dds-streekregisseurs.be