Woonkwaliteit woonpunt DDS
Woonpunt DDS – woonkwaliteit

Het conformiteitsattest

Conformiteitsattest Woonpunt DDS

Bewijs dat je woning kwaliteitsvol is met het conformiteitsattest

Om een woning te verhuren, moet ze voldoen aan heel wat wettelijke verplichtingen. Met een conformiteitsattest kan je bewijzen dat je woning volledig in orde is.

Het attest is niet verplicht in de gemeenten die samenwerken met Woonpunt DDS, nl. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele. Maar het is een handig document om latere discussies met je huurder te vermijden.

Wat is een conformiteitsattest?

Het is een officieel document afgeleverd door de gemeente dat aantoont dat je woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is voert een woningcontroleur van je gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij of zij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoende rookmelders heeft. Het attest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

 

Wie kan dit attest aanvragen?

Iedere houder van het zakelijk recht (eigendomsrecht, vruchtgebruik …) kan vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats. Daarnaast kan iedereen een conformiteitsattest aanvragen om een besluit van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning intussen van eigenaar verandert. Het attest vervalt als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken gedaan worden
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
  • de wooninspectie een proces-verbaal opmaakt

 

De aanvraagprocedure

Vooraleer je een woning gaat verhuren, controleer je best of die voldoet aan de minimale vereisten op het vlak van woningkwaliteit. Dit kan je doen op basis van een checklist. Het conformiteitsattest is immers niet gratis.

Je vraagt het attest aan via een beveiligde zending naar de burgemeester van de gemeente waarin het verhuurde pand ligt. Beveiligd betekent via aangetekende brief, aangetekende e-mail of rechtstreeks aan het woon- en energieloket met afgifte van een ontvangstbewijs.

Gebruik onderstaande doorverwijzingen voor de aanvraag:

Vervolgens gaat een woningcontroleur van Woonpunt DDS in opdracht van de gemeente langs in je woning om na te gaan of ze voldoet aan de kwaliteitsnormen. Vanaf de datum van de aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van het onderzoek in de woning en het technisch verslag van de controleur een beslissing te nemen.

 

De prijs

In de gemeenten die samenwerken met Woonpunt DDS kost een conformiteitsattest 90 euro, met uitzondering van attesten voor woningen die sociaal verhuurd worden.

Deze prijs is vastgelegd in de retributiereglementen van de gemeenten die eind 2022-begin 2023 goedgekeurd zijn.

 

Je attest is geweigerd, wat nu?

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je alsnog een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Hiervoor heeft u 30 dagen de tijd vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester.