Waarschuwingsprocedure Woonpunt DDS
Woonpunt DDS – woonkwaliteit

De waarschuwingsprocedure

Waarschuwingsprocedure Woonpunt DDS

Snelle oplossing voor klachten over huurwoningen

Heb je klachten over je huurwoning? Dan kan je dit melden bij je gemeente. De woningcontroleur kan ervoor kiezen om een waarschuwingsprocedure op te starten.

Bij deze procedure bemiddelt de gemeente tussen huurder en verhuurder. Ze is enkel toepasbaar als de gebreken binnen een termijn van 3 maanden hersteld kunnen worden.

Wat is de waarschuwingsprocedure?

Als je klachten hebt over een huurwoning, kan je bij je gemeente een woningcontrole aanvragen. De woningcontroleur neemt dan contact op met de huurder én de eigenaar. Hij of zij bemiddelt tussen huurder en verhuurder, met als doel de gebreken binnen de 3 maanden te herstellen.

 

Verloop van de procedure

1. Melding van woonkwaliteitsproblemen

Elke melding over gebrekkige woonkwaliteit volstaat om de waarschuwingsprocedure op te starten. De melding kan informeel gebeuren (bv. via telefoon) en door iedereen (bewoner, wijkagent, poetshulp, welzijnswerker …). Je kan ook een melding maken in het woon- en energieloket van je gemeente.

De melder ontvangt steeds een ontvangstbewijs en de nodige informatie over de mogelijke gevolgen van deze procedure. De gemeente schat vervolgens op basis van een aantal vragen in of de waarschuwingsprocedure toepasbaar is.

 

2. Woningcontrole

Als de waarschuwingsprocedure ingezet kan worden, neemt de woningcontroleur contact op met huurder én verhuurder. Ze plant met beide partijen een afspraak in om een inschatting van de situatie te maken aan de hand van een technisch verslag. Dit conformiteitsonderzoek moet binnen de maand na de 1ste melding plaatsvinden.

 

3. Het resultaat van de controle

Als de woning voldoet aan alle minimale kwaliteitsnormen, ontvangt de eigenaar een gratis conformiteitsattest. Bij vaststelling van ernstige gebreken (van categorie II of III) kan de gemeente een hersteltermijn van maximum 3 maanden opleggen aan de eigenaar-verhuurder.

 

4. De eigenaar meldt het herstel

De gemeente brengt de eigenaar op de hoogte van de gebrekkige toestand en waarschuwt voor de gevolgen als de gebreken niet tijdig hersteld zijn. Ze licht de bewoner ook in over de hersteltermijn. De eigenaar moet het herstel binnen de vastgelegde termijn melden aan de gemeente.

 

5. De gemeente controleert de woning opnieuw

Zodra de eigenaar de gemeente heeft laten weten dat de gebreken zijn hersteld, laat die een nieuw conformiteitsonderzoek uitvoeren. Dit moet binnen de 3 maanden na het eerste onderzoek gebeuren.

Als de woningcontroleur vaststelt dat alle herstellingen naar behoren zijn uitgevoerd en de woning conform is, levert de gemeente een conformiteitsattest af.

Vertoont de woning nog gebreken van categorie II  of III, dan start automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid (POO). De startdatum is dan 3 maanden na het eerste conformiteitsonderzoek.

 

Nog vragen?

Woonpunt DDS
052/69 18 64
woonpunt@dds-streekregisseurs.be