Waarschuwingsprocedure Woonpunt DDS
Woonpunt DDS – woonkwaliteit

De waarschuwingsprocedure

Waarschuwingsprocedure Woonpunt DDS

Snelle oplossing voor klachten over huurwoningen

Heb je klachten over je huurwoning? Dan kan je dit melden bij je gemeente of bij Woonpunt DDS. De deskundige woonkwaliteit die de woning controleert, kan er dan voor kiezen om de waarschuwingsprocedure op te starten.

Bij deze procedure bemiddelt de gemeente tussen huurder en verhuurder. Zo proberen beide tot een snel herstel van de gebreken te komen. Het uiteindelijke doel is dat de woning na 3 maanden conform is.

Wat is de waarschuwingsprocedure?

Als je klachten hebt over een huurwoning, kan je bij je gemeente of bij Woonpunt DDS een woningcontrole aanvragen. De deskundige woonkwaliteit die de woning controleert, kan er dan voor kiezen om de waarschuwingsprocedure op te starten. Bij deze procedure bemiddelt de gemeente tussen huurder en verhuurder, met als doel dat het probleem binnen de 3 maanden opgelost is.

De deskundige woonkwaliteit is niet verplicht om deze procedure op te starten. De keuze is afhankelijk van de kans op succes: welke zijn de gebreken en zijn ze snel te herstellen? Is de eigenaar bereid om de herstellingen uit te voeren?

 

Verloop van de procedure

1. Melding van woonkwaliteitsproblemen

Een melding over gebrekkige woonkwaliteit volstaat om de waarschuwingsprocedure op te starten. De melding kan informeel gebeuren (bv. via telefoon) en door iedereen (bewoner, wijkagent, poetshulp, welzijnswerker …).

Ook bij een verzoek om de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid (POO) op te starten, kan de deskundige woonkwaliteit kiezen voor de waarschuwingsprocedure.

De melder ontvangt steeds een ontvangstbewijs en de nodige informatie over zowel de waarschuwingsprocedure als de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid (POO).

 

2. Deskundige woonkwaliteit controleert woning

De deskundige woonkwaliteit van Woonpunt DDS gaat ter plaatse en maakt een inschatting van de situatie. Hij of zij doet dit aan de hand van een technisch verslag. Dit conformiteitsonderzoek moet binnen de maand plaatsvinden.

Wat als de waarschuwingsprocedure in deze fase wordt stopgezet?

Als het conformiteitsonderzoek te laat gebeurt, stopt de waarschuwingsprocedure.

Als de procedure was aangevangen na een verzoek om de POO op te starten, gebeurt dat alsnog automatisch. Bij een gewone melding kan de burgemeester ervoor kiezen om er geen verder gevolg aan te geven, of om eveneens de POO op te starten.

Als de waarschuwingsprocedure wordt stopgezet en de melder wil dat er toch nog iets met zijn vraag of klacht gebeurt, moet hij of zij bij de gemeente een verzoek indienen om de POO op te starten.

 

3. De eigenaar meldt het herstel

Als de deskundige woonkwaliteit inschat dat de woning ernstige gebreken vertoont (van categorie I of II), dan kan de gemeente een hersteltermijn van maximum 3 maanden opleggen aan de eigenaar of verhuurder.

De gemeente brengt de eigenaar op de hoogte van de gebrekkige toestand en waarschuwt voor de gevolgen als de gebreken niet tijdig hersteld zijn. Ze licht ook de bewoner in over de hersteltermijn.

Wat als de waarschuwingsprocedure in deze fase wordt stopgezet?

Als de hersteltermijn niet binnen de maand na de melding vastgelegd is, stopt de waarschuwingsprocedure.

Als de procedure was aangevangen na een verzoek om de POO op te starten, gebeurt dat alsnog automatisch. Bij een melding kan de burgemeester opnieuw zelf kiezen om de POO al dan niet op te starten.

 

4. De gemeente controleert de woning opnieuw

Zodra de eigenaar of verhuurder de gemeente heeft laten weten dat het herstel is uitgevoerd, laat die een nieuw conformiteitsonderzoek uitvoeren. Dit moet binnen de 3 maanden na het eerste onderzoek gebeuren.

Als de deskundige woonkwaliteit vaststelt dat alle herstellingen naar behoren zijn uitgevoerd en de woning conform is, levert hij of zij een conformiteitsattest af.

Vertoont de woning nog gebreken van categorie II  of III, dan start automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid (POO). De startdatum is dan 3 maanden na het eerste conformiteitsonderzoek.